2017

Зміст

Інформація про збірник тез

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
PDF

Аналітична хімія

N. V. Bilorus, O. Yu. Kupchyk
PDF
8-8
N. M. Velikonskaya, Yu. D. Khrutskaya, M. V. Kotivets
9-9
E. L. Gerasimova, E. R. Gazizullina, K. G. Popova, A. G. Davletchurina, A. V. Ivanova
10-10
Yu. H. Hodlevska, O. V. Volnianska
PDF
11-11
R. Ye. Doroshenko, M. O. Myroniak, N. V. Lutsenko
PDF
12-12
V. Ye. Drobot, N. M. Smitiuk
PDF
13-13
Yu. P. Zhukova, Ya. I. Studenyak, R. T. Mariychuk
14-14
L. R. Kabirova, Yu. Y. Provorova, Iu. A. Iarkaeva, R. A. Zilberg
15-15
L. R. Kabirova, K. A. Murzina
16-16
L. R. Kabirova, K. A. Murzina, R. A. Zilberg
17-17
S. S. Kolisnyk, O. O. Yankavets
PDF
18-18
O. I. Kostiv, O. Ya. Korkuna
PDF
19-19
V. E. Kuzminykh, S. V. Bochkarev
20-20
Yu. O. Kulishova, N. M. Smitiuk
PDF
21-21
D. R. Kupchenko, O. Yu. Vashkevych
PDF
22-22
N. N. Malysheva, K. A. Gaysina, T. S. Svalova, A. N. Kozitsina, A. I. Matern
23-23
E. I. Maksyutova, A. A. Tikhonova, A. V. Sidelnikov
24-24
E. I. Maksiutova, A. A. Tikhonova, A. V. Sidelnikov
25-25
O. Yu. Mariichak, V. V. Diubanov, Zh. O. Rumiantseva, S. V. Radio
PDF
26-26
D. V. Mediana, M. O. Myroniak
PDF
27-27
V. D. Myrhorodska, O. V. Volnianska
PDF
28-28
K. A. Murzina, L. R. Kabirova, R. A. Zilberg
29-29
K. A. Murzina, L. R. Kabirova, Iu. H. Faizullina
30-30
D. R. Mukhachov, O. V. Volnianska
PDF
31-31
A. H. Oliinyk, L. O. Khvalbota
PDF
32-32
K. M. Plotnikova, O. M. Sarakhman, S. I. Plotytsia, L. O. Dubenska
PDF
33-33
Y. R. Provorova, E. I. Maksyutova, R. A. Zil’berg
34-34
D. Ye. Salii, L. O. Khvalbota
PDF
35-35
N. H. Leonova, D. M. Samofal
PDF
36-36
A. A. Tіkhonova, Е. І. Maksiutova, A. V. Sidelnykov
37-37
A. Yu. Trokhymenko
PDF
38-38
Iu. G. Faizullіna, A. І. Khabletdіnova, L. R. Kabіrova
39-39
A. I. Khabletdinova, R. A. Zilberg
40-40
H. T. Chorna, S. I. Tvorynska, L. O. Dubenska
PDF
41-41
D. Iu. Shevchuk, P. V. Ridchuk, O. S. Timoshchuk
PDF
42-42

Біохімія

L. V. Haiova, I. V. Rodyhina, M. Yu. Rodyhin
PDF
44-44
M. O. Kompanets, I. O. Hordieieva, O. O. Zosenko, O. M. Shendryk, O. V. Kushch, Y. O. Opeida
PDF
45-45
O. O. Zosenko, M. O. Kompanets, T. M. Kamienieva, Yu. O. Panarina, O. M. Shendryk
PDF
46-46
K. M. Lakhovets, O. S. Tsiapalo, Yu. O. Lesyshyna, M. S. Frasyniuk, O. M. Shendryk
PDF
47-47
N. V. Lakhtarenko, E. V. Bogatyreva, Iu. P. Kholmovoi
48-48
V. Mykhalska, V. Martyniuk, Z. Kubashok, I. Maletska, A. Kharchuk, I. V. Soltys
49-49
D. O. Nekrut, N. V. Zaichko
PDF
50-50
T. S. Pleshynher, I. M. Burakov, O. S. Tsiapalo, Yu. O. Lesyshyna, O. M. Shendryk
PDF
51-51
O. L. Riaboshapko, Yu. O. Lesyshyna, O. S. Tsiapalo, I. A. Kublynska
PDF
52-52
H. M. Stepanenko, O. V. Andrieiev, Yu. Ye. Litvinov, M. O. Kompanets, O. V. Kushch, Y. О. Opeida
PDF
53-53

Квантова хімія

N. V. Belkina, I. V. Vakulin
56-56
S. V. Bondarchuk
57-57
O. M. Kalinskyi, O. I. Zavydovskyi, O. M. Shved, Yu. M. Bespalko
PDF
58-58
V. M. Mikheenko, A. A. Serdiuk, I. V. Kapitanov
59-59
A. A. Serdiuk, E. N. Pasternak, M. G. Kasianchuk
60-60
O. M. Pasternak, V. S. Serbin
PDF
61-61
Yu. A. Chertykhina, N. V. Kutsyk-Savchenko, O. S. Lib, O. V. Prosianyk
PDF
62-62
K. S. Yutilova, S. I. Shuvakin, Yu. M. Bespalko, O. M. Shved
PDF
63-63
P. O. Yakuta, K. S. Yutilova, Yu. M. Bespalko, O. M. Shved
PDF
64-64

Медична та фармацевтична хімія

D. Alfred-Ugbenbo, K. A. Taran, O. A. Zdoryk
66-66
D. Alfred-Ugbenbo, O. A. Zdoryk
67-67
A. E. Ashurov
PDF
68-68
Yu. V. Babak, I. Z. Zhuravlov, V. V. Strelko, L. S. Kuznietsova
PDF
69-69
K. V. Bazilo, V. M. Zaika, Yu. A. Petrushko
PDF
70-70
Yu. V. Bokhan, I. M. Barmak
PDF
71-71
U. Tarabara, K. Vus, O. Ryzhova, G. Gorbenko, V. Trusova
72-72
I. I. Gaidarzhi, B. V. Kunshenko, L. A. Motniak
73-73
I. V. Drapak, L. O. Perekhoda, S. H. Taran, I. A. Sych, N. P. Kobzar, O. V. Kiz
PDF
74-74
H. O. Yeromina, L. O. Perekhoda, Z. G. Ieromina, I. A. Sych, L. A. Grinevich
75-75
A. D. Ocheretniuk, O. L. Kobzar, A. I. Vovk
PDF
76-76
M. M. Trush, O. V. Holovchenko, V. S. Brovarets, L. Ye. Kalashnikova, L. O. Metelytsia
PDF
77-77
S. A. Fazliyev
78-78

Неорганічна хімія

M. V. Hembara, V. S. Babizhetskyi, B. Ya. Kotur
PDF
80-80
R. Yu. Herasymov, A. H. Hotynchan, H. M. Okrepka, O. M. Kobitovych, S. E. Ostapov, Yu. B. Khalavka
PDF
81-81
H. Dzhyha, T. Shevchenko
PDF
82-82
I. V. Zinchenko, A. V. Ivanchenko, D. O. Yelatontsev
PDF
83-83
V. O. Kalancha, A. O. Ivanova-Tolpintseva, S. A. Voitovych, Yu. B. Khalavka
PDF
84-84
E. S. Ivantcova, Iu. I. Ziubritckaia, N. I. Gumerova, S. V. Radio, G. M. Rozantcev
85-85
M. M. Borzykh, N. E. Akulich, I. N. Kandidatova
86-86
K. O. Golubchik, A. L. Kara
87-87
O. M. Kaminskyi, N. V. Kusiak, M. Yu. Kyrychuk, P. P. Horbyk
PDF
88-88
Ye. I. Hetman, K. V. Borysova, A. I. Kashuba, B. V. Shulzhuk
PDF
89-89
V. M. Kordan, V. V. Nytka, O. Ya. Zelinska, V. V. Pavlyuk, R. Ya. Serkiz
90-90
Ok. V. Livitska, N. Yu. Strutynska, Ol. V. Livitska, M. S. Slobodianyk, Yu. I. Prylutskyi
PDF
91-91
V. O. Trush, O. O. Litsis, T. Yu. Slyva, V. M. Amirkhanov
PDF
92-92
R. K. Maliienko, V. O. Levytskyi
PDF
93-93
O. Yu. Mariichak, V. M. Baumer, S. V. Radio
PDF
94-94
O. O. Smyrnov, H. M. Pancheva, V. O. Proskurina, O. I. Pylypenko
PDF
95-95
T. I. Panchenko, M. V. Yevsieieva, A. P. Ranskyi
PDF
96-96
I. O. Podziubanchuk, A. P. Kusiak, N. V. Kusiak, P. P. Horbyk
PDF
97-97
H. M. Prokofieva, A. S. Sennik, N. A. Bilousova, N. V. Knysh
PDF
98-98
K. M. Rodyhin, M. Yu. Rodyhin
PDF
99-99
M. O. Savchuk, O. O. Litsis, S. V. Shyshkina, V. M. Amirkhanov
PDF
100-100
Yu. I. Slyvka, M. Yu. Lukianov, O. V. Pavliuk, M. H. Myskiv
PDF
101-101
S. Iu. Tretiak, A. A. Golichenko, A. V. Shtemenko
102-102
N. A. Fedchenko, L. A. Shibeka
103-103
O. S. Khudoiarova, O. M. Chorna
PDF
104-104
O. M. Usachev, A. M. Sergeev, N. I. Gumerova, S. V. Radio, G. M. Rozantcev
105-105
D. M. Chudak, A. V. Kravchenko
106-106
K. O. Golubchik, A. B. Shulga, E. M. Suslova
107-107

Органічна хімія

E. R. Abdurakhmanova, O. V. Holovchenko, V. S. Brovarets
PDF
110-110
Ye. A. Bakhalova, Yu. M. Bespalko, N. S. Sytnyk
PDF
111-111
K. I. Bobrova, R. I. Fleichuk, O. I. Hevus
PDF
112-112
N. V. Bondarenko, Z. V. Voitenko, H. P. Mruh, M. S. Frasyniuk
PDF
113-113
O. V. Rusnak, O. I. Bulyha, O. V. Skrypska, P. I. Yahodynets
PDF
114-114
O. S. Buchkovska, O. S. Liavynets, A. F. Choban
PDF
115-115
A. S. Bushuiev, O. O. Kolbasiuk
PDF
116-116
S. A. Varenichenko, I. V. Khimishenetc, S. P. Zagorulko, O. K. Farat, V. I. Markov
117-117
V. N. Giiuk, E. S. Gladkov, V. A. Chebanov
118-118
Yu. M. Hrynchuk, P. A. Matsipura
PDF
119-119
H. O. Hryshchenko, S. M. Kramarov
PDF
120-120
A. A. Doroshenko, A. V. Pavlov, V. V. Belov
121-121
G. S. Zhexen, D. K. Tolemisova, S. O. Bilalova, A. M. Imangazy
122-122
A. M. Imangazy, S. O. Bilalova, G. S. Zhexen
123-123
I. M. Ivasiuk, Ya. I. Koshova, O. S. Liavynets
PDF
124-124
O. V. Rusnak, K. V. Kaparchuk, Yu. M. Andriichuk, O. V. Skrypska, P. I. Yahodynets
PDF
125-125
I. V. Kapitanov, A. E. Shumeiko, І. A. Belousova, M. L. Kostrіkіn, A. A. Serdiuk, M. K. Turovskaia, N. G. Razumova, T. M. Prokopeva
126-126
I. V. Krasylov, V. S. Moskvina, V. P. Khylia
PDF
127-127
N. M. Evdokimenko, A. V. Kuchma
128-128
O. M. Lysenko, S. O. Konovalova, A. P. Avdieienko
PDF
129-129
E. N. Lysenko, S. A. Konovalova, A. P. Avdeenko, M. D. Obushak
130-130
O. L. Matrunchyk, H. H. Tulskyi
PDF
131-131
O. V. Onipko, Ye. S. Hladkov, V. A. Chebanov
PDF
132-132
M. A. Orlov
133-133
P. A. Pasko, I. V. Vakulin, G. G. Zaitunova, A. I. Vakulina
134-134
P. A. Pasko, I. V. Vakulin, G. G. Zaitunova, A. I. Vakulina
135-135
S. V. Kravchenko, A. O. Remez, V. V. Shtamburh
PDF
136-136
A. I. Ryptyk, O. S. Liavynets
PDF
137-137
M. Yu. Rodyhin, O. V. Bondarenko, Ya. S. Borodkin, T. S. Koval, D. S. Stepanova, K. S. Yutilova
PDF
138-138
Kh. V. Romanenko, Ye. S. Velihina, O. S. Liavynets
PDF
139-139
V. Rusnak, O. V. Kushnir
PDF
140-140
A. O. Stratiichuk, O. S. Liavynets, O. V. Kushnir
PDF
141-141
D. A. Frolov, V. S. Matiichuk
PDF
142-142
V. I. Shupeniuk, T. M. Taras
PDF
143-143

Фізична хімія

O. S. Bykova, V. V. Ordynskyi, K. S. Havrylenko, Ye. Yu. Kalishyn, S. V. Kolotilov
PDF
146-146
N. S. Yurtseniuk, V. B. Boledziuk, I. I. Semenchuk, V. V. Shevchyk
PDF
147-147
M. V. Bondarenko, T. O. Khaliavka, I. S. Petryk, N. D. Shcherban, S. V. Kamyshan
PDF
148-148
I. I. Volodchenko, Iu. O. Lesishina
149-149
M. I. Horobets
PDF
150-150
Yu. M. Hrynda, O. Yu. Khavunko, A. B. Yakymovych, L. I. Opeida, O. I. Hevus
PDF
151-151
A. K. Digalenia, G. P. Dudchik, I. A. Velikanova, A. A. Glinskaia
152-152
O. M. Dykun, A. M. Redko, V. I. Rybachenko, K. Yu. Chotii, N. S. Ilkevych
PDF
153-153
D. S. Yelisieieva, T. M. Vasylinych
PDF
154-154
H. Yu. Yermolenko, N. M. Kamnieva
PDF
155-155
M. H. Zhludenko, V. S. Hrynko, S. V. Haidai, A. H. Diachenko, O. V. Ishchenko
PDF
156-156
Ye. O. Kalinichenko, L. V. Kanibolotska, O. M. Shendryk
PDF
157-157
I. N. Kandidatova, E. K. Iukhno
158-158
I. V. Kapitanov, A. A. Serdiuk, E. A. Karpichev
159-159
I. V. Kapitanov, A. A. Serdiuk, E. A. Karpichev
160-160
O. R. Klochaniuk, T. A. Cheipesh, A. Iu. Kharchenko
161-161
O. A. Korniienko, O. R. Andriievska, O. I. Bykov, Zh. D. Bohatyrova
PDF
162-162
V. V. Kosylov, S. A. Kyryllov
PDF
163-163
A. V. Kravchenko, K. D. Pershina
164-164
A. S. Levishko, H. D. Yukhno, A. P. Krasnoporova
PDF
165-165
L. O. Makarova, Yu. V. Ivanova, S. V. Zhyltsova, A. M. Nikolaievskyi, I. O. Opeida
PDF
166-166
M. O. Marfunin, A. Yu. Kharchenko
PDF
167-167
M. A. Merzlikina, L. K. Volkova
168-168
R. S. Meshkinifar, A. A. Beda, A. G. Diachenko, E. V. Ishchenko
169-169
E. G. Moskaeva, A. Iu. Kharchenko
170-170
M. A. Orlov
171-171
O. P. Pertko, L. K. Patryliak, O. V. Hanziuk
PDF
172-172
L. K. Patryliak, M. M. Krylova, M. V. Popov, I. M. Ivanenko
PDF
173-173
M. M. Pryshchep, Yu. O. Lesyshyna, M. S. Frasyniuk, O. M. Shendryk
PDF
175-175
M. A. Romakh, A. Iu. Kharchenko
176-176
O. O. Tomin, O. A. Dudarko
PDF
177-177
N. V. Roik, I. N. Trofimchuk, L. A. Beliakova
178-178
A. A. Kityk, Ye. D. Rublova, V. V. Mazan, K. M. Shcherbakova
PDF
179-179
Yu. Ye. Serhiienko, L. O. Makarova, S. V. Zhyltsova, I. O. Opeida
PDF
180-180
I. V. Sknar
PDF
181-181
I. M. Trofymchuk, N. V. Roik, L. O. Bieliakova
PDF
182-182
O. V. Chudinovych, O. R. Andriievska, Zh. D. Bohatyrova, L. M. Spasonova
PDF
183-183
D. V. Iurchenko, S. V. Kolotilov, K. S. Gavrilenko
184-184

Хімічна інженерія

K. V. Barannyk, M. D. Voloshyn
PDF
186-186
Y. Bardadym, E. Sporyagin
187-187
Y. Bardadym, E. Sporyagin
188-188
A. A. Bezik, Iu. E. Sknar, I. V. Sknar, A. A. Savchuk
189-189
O. R. Bielianska, Yu. O. Miahka, M. D. Voloshyn
PDF
190-190
T. A. Bilous, H. H. Tulskyi
PDF
191-191
A. O. Boiko, N. V. Amirulloeva, S. I. Neikovskyi, T. M. Holubchenko
PDF
192-192
O. V. Vasylenko, T. M. Avdiienko
PDF
193-193
I. V. Graivoronskaia, T. V. Kugno, E. B. Khobotova
194-194
Iu. K. Gapon, T. A. Nenastina, N. D. Sakhnenko, M. V. Ved
195-195
L. P. Larycheva, H. O. Hushulei
PDF
196-196
Ye. V. Dreval, I. H. Krutko, V. Yu. Kaulin
PDF
197-197
A. V. Dubenko, M. V. Nikolenko, Yu. V. Balazhak, O. D. Sushchynskyi
PDF
198-198
L. M. Yehorova
PDF
199-199
D. O. Yelatontsev, A. V. Ivanchenko
PDF
200-200
D. A. Znak, T. A. Dontsova
PDF
201-201
V. I. Karlash, A. V. Ivanchenko
PDF
202-202
I. Iu. Kozlovskaia, E. N. Doroshko
203-203
T. A. Kushnareva, E. L. Sorokin
204-204
I. V. Lahdan, M. D. Sakhnenko, I. Yu. Yermolenko, M. V. Ved
PDF
205-205
K. Yu. Lastezhenko, T. M. Avdiienko
PDF
206-206
V. O. Makhovskyi, O. A. Kriukovska
PDF
207-207
E. K. Medzhydova, K. V. Malakhova, N. V. Nikolenko
PDF
208-208
A. O. Musina, T. O. Stadnik, O. O. Sihunov, T. V. Kravchenko
PDF
209-209
O. V. Nazarenko, A. V. Ivanchenko
PDF
210-210
O. V. Nesterenko, Ye. I. Zbykovskyi
PDF
211-211
S. N. Iaitckii, L. L. Bragina, D. O. Nesterenko
212-212
O. O. Ovcharenko, M. D. Sakhnenko, M. V. Ved
PDF
213-213
M. A. Oliinyk, A. B. Shestozub, D. E. Hubushkina
PDF
214-214
O. O. Myzenko, O. O. Andrushchenko, O. I. Pylypenko
PDF
215-215
A. V. Ivanchenko, D. V. Pinchuk
PDF
216-216
V. V. Mukhin, M. M. Suslov, A. V. Potapenko
217-217
G. S. Privalova, A. N. Butenko, S. I. Avina
218-218
P. Iu. Prosekina, V. V. Shtefan, R. A. Rud
219-219
V. O. Proskurina, M. V. Ved, S. I. Ziubanova
220-220
O. V. Boytchuk, O. L. Riabokin, K. D. Pershina
221-221
V. O. Sabierova, L. A. Bovan, T. H. Shendrik, V. M. Shevkoplias
PDF
222-222
A. A. Savchuk, Iu. E. Sknar, I. V. Sknar, A. A. Bezik
223-223
Yu. I. Sachanova, I. Yu. Yermolenko, M. D. Sakhnenko, M. V. Ved
PDF
224-224
Iu. V. Svashenko, V. V. Datcenko
225-225
O. Semchuk, S. Snegir, A. Khodko, V. Kutsenko, D. Sysoiev, T. Huhn
226-226
I. V. Sknar, Yu. Ye. Sknar, O. O. Savchuk
PDF
227-227
Iu. E. Sknar, I. V. Sknar, A. A. Savchuk
228-228
O. V. Somkina, B. I. Bairachnyi, A. V. Kramarenko
PDF
229-229
O. L. Tamtura, O. O. Yankavets
PDF
230-230
D. O. Trepiadko, R. V. Korzh, V. A. Bortyshevskyi
PDF
231-231
L. A. Khmarskaia
232-232
V. I. Cheprasova, D. V. Datckevich, O. S. Zalygina
233-233
D. V. Shahan, L. M. Buhaieva
PDF
234-234

Хімічна освіта

P. V. Antonova, I. A. Stankevych, O. M. Shved
PDF
236-236
Yu. A. Horiainova
PDF
237-237
V. B. Kamnieva, M. M. Kamniev
PDF
238-238
O. M. Pasternak, V. V. Rachkovska
PDF
239-239
O. I. Khyzhan
PDF
240-240
O. O. Yankavets
PDF
241-241

Хімія полімерів і композитів

O. O. Abakumov, I. B. Bychko, P. Ye. Stryzhak
PDF
244-244
N. M. Yevdokymenko, Yu. Yu. Azarova, A. O. Zinchenko, M. O. Ovchynnyk
PDF
245-245
V. V. Antoniuk, V. V. Krasinskyi, N. V. Khamula
PDF
246-246
Y. M. Shapoval, N. M. Baran
PDF
247-247
O. V. Bespalko, N. V. Stoliarchuk, V. V. Tomina, M. Vaclavikova, I. V. Melnyk
PDF
248-248
S. O. Biliavskyi, R. B. Sarakhman, V. V. Halysh
PDF
249-249
Yu. M. Bodnia, S. M. Batih, V. I. Melnychenko
PDF
250-250
A. Vashchuk, A. Fainleib, O. Starostenko, O. Grigoryeva, S. Rogalsky, T. Th. T. Nguyen, D. Grande
251-251
I. I. Danylo, I. H. Krutko
PDF
252-252
L. A. Dzhavlakh, Yu. M. Vashchenko
PDF
253-253
K. S. Didenko
254-254
N. M. Yevdokymenko, A. V. Kiprich, A. S. Kudelych
PDF
255-255
T. O. Yemelianova, A. V. Hubina, V. V. Klepko
PDF
256-256
A. I. Buria, A. V. Eremenko, A.-M. V. Tomina
257-257
S. V. Zhiltcova, V. S. Gavrilova, V. I. Shtompel
258-258
A. E. Zubenko, K. Ye. Varlan
PDF
259-259
A. V. Kanivets, V. L. Avramenko, L. P. Pidhorna, H. M. Cherkashyna
PDF
260-260
O. H. Karandashov, D. L. Nykonchuk, V. L. Avramenko, L. P. Pidhorna
PDF
261-261
V. F. Kirianchuk, Z. I. Demchuk, O. M. Shevchuk, S. A. Voronov, I. T. Tarnavchyk, A. M. Kohut, A. S. Voronov
PDF
262-262
N. M. Yevdokymenko, P. V. Klokol
PDF
263-263
A. I. Kovalchuk, Ia. L. Kobzar, A. V. Sidorenko, I. M. Tkachenko, O. V. Shekera, V. V. Shevchenko
264-264
O. Ye. Lahun, A. Yu. Hrypas, D. M. Zubal, V. Yu. Hrechko, Yu. M. Vashchenko
PDF
265-265
V. V. Lebedev, A. I. Karev, Iu. M. Danchenko
266-266
V. Litvin
267-267
L. K. Matkovska, M. V. Yurzhenko
PDF
268-268
O. K. Matkovska, Ye. P. Mamunya, O. V. Zinchenko
269-269
Ye. O. Mukalo, V. V. Halysh
PDF
270-270
V. Zemke, N. Chopyk, Mykh. Bratychak, H. Neboha
PDF
271-271
M. R. Nemchenko, O. M. Rassokha, H. M. Cherkashyna
PDF
272-272
O. A. Porokhnia, Ye. V. Lobko
PDF
273-273
A. V. Pokhmurska, Kh. M. Bedlovska, O. M. Hrytsenko, O. V. Suberliak
PDF
274-274
T. O. Radchenko, A. H. Botvintseva, Yu. M. Vashchenko
PDF
275-275
B. V. Kunshenko, Yu. M. Pushkarov, S. V. Saitarly, V. A. Hrinvald
PDF
276-276
I. M. Severenchuk, K. Ye. Varlan, I. V. Lavrychenko
PDF
277-277
V. V. Sliesarenko, O. A. Dudarko, Yu. S. Fetisova, Yu. L. Zub
PDF
278-278
A. L. Stepura
PDF
279-279
L. S. Holub, T. A. Stepanova, Yu. M. Vashchenko, O. V. Chervakov
PDF
280-280
A. V. Striutckii, N. S. Klimenko, M. A. Gumennaia, O. A. Sobko, V. V. Klepko, A. V. Kravchenko
281-281
I. H. Tkachuk
PDF
282-282
O. P. Chigvintceva, E. V. Sinchuk, A. V. Tokar
283-283
A. I. Buria, Iu. A. Turchenko
284-284
O. O. Fedenko, O. S. Sverdlikovska, M. V. Burmistr
PDF
285-285
D. O. Shapovalov, V. V. Ved, S. M. Zybailo
PDF
286-286
A. V. Shatravka, M. N. Tereshchuk, A. S. Ignatenko, A. K. Levaniuk
287-287
L. R. Yusupova, L. O. Sokolova, V. I. Ovcharov
PDF
288-288
E. B. Iavir, I. G. Krutko, A. C. Filippov
289-289