Синтез та електрофільна циклізація 2-алілтіо-3-метил(феніл)- 7-трифлуорометилхіназолін-4(3Н)-онів

Автор(и)

  • Д. Ж. Кут ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • М. М. Кут ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • М. Ю. Онисько ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • І. М. Балог ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • В. Г. Лендєл ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Анотація

Заміщені хіназоліни та їхні конденсовані аналоги є перспективними об’єктами для раціонального дизайну біологічно активних сполук як прототипів інноваційних лікарських засобів. Це зумовлено тим, що хіназоліновий фрагмент є структурним елементом багатьох природних алкалоїдів. Перспективним методом синтезу конденсованих похідних хіназоліну є електрофільна внутрішньомолекулярна гетероциклізація, потенціал якої на сьогоднішній день повністю не розкритий. Дана робота присвячена дослідженню процесу електрофільної циклізації алільних тіоетерів 7-CF3-заміщеного хіназолін-4-ону такими електрофільними реагентами як галогени (бром, йод).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-08

Номер

Розділ

Органічна хімія