Вивчення сорбції фенолу на поверхні гібридних МСМ-41 кремнеземів

Автор(и)

  • І. М. Трофимчук Інститут хімії поверхні ім.О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • Л. О. Бєлякова Інститут хімії поверхні ім.О.О. Чуйка Національної академії наук України

Анотація

У даній роботі шляхом гідролітичної золь-гель конденсації структуроутворюючого та β-ЦД-вмісного силанів у присутності йонного темплату синтезовано гібридні МСМ-41 кремнеземи, що містять різну кількість хімічно закріплених амінопропільних та олігосахаридних груп (Таблиця). Хімічна будова та параметри пористої структури синтезованих кремнеземів установлені за допомогою ІЧ спектроскопії, хімічного аналізу, низькотемпературної адсорбції-десорбції азоту, рентгенівської дифракції, трансмісійної електронної мікроскопії, фотонної кореляційної спектроскопії.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-13

Номер

Розділ

Фізична хімія