Особливості та труднощі викладання хімічних дисциплін в період карантинних обмежень

Автор(и)

  • В. О. Мороз Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського
  • А. Ю. Кучма Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського
  • Ю. А. Горяйнова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського

Анотація

В Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського випускники двох освітньо-професійних програм першого рівня вищої освіти вивчають хімічні дисципліни. Це ОПП «Харчові технології» та «Готельноресторанна справа». За навчальним планом 2019–2020 н.р. бакалаври спеціальності 181 «Харчові технології» на першому курсі вивчають дисципліну «Харчова хімія та біохімія» протягом двох семестрів. На вивчення відводиться 330 годин, з яких: лекцій – 90, лабораторних занять – 72, СРС – 168. Студенти, які навчаються за навчальним планом підготовки бакалаврів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», вивчають в другому семестрі першого курсу дисципліну «Харчова хімія». На вивчення відводиться 180 годин, з яких: лекцій – 55, лабораторних занять – 17, СРС – 108. Як бачимо, обов’язковою умовою є виконання лабораторного практикуму, на якому студенти набувають певних навичок. Але досягти на 100 % цієї мети в другому семестрі 2019– 2020 навчального року завадив карантин, який був викликаний COVID-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-19

Номер

Розділ

Хімічна освіта