Галогенгетероциклізація термінальних та інтернальних 2-алілтіо-3-метил(феніл)-7-трифторометилхіназолін-4-онів

Автор(и)

  • Д. Ж. Кут ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • М. М. Кут ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • М. Ю. Онисько ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • В. Г. Лендєл ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Анотація

Особливе місце серед нітрогеновмісних гетероциклічних сполук займають конденсовані похідні хіназоліну, які є синтетичними аналогами природних речовин з високою біологічною активністю. Одним із найефективніших та зручних методів одержання азоло(азино)хіназолінів є електрофільна внутрішньомолекулярна циклізація N(S)-ненасичених похідних хіназолінів. Анелювання п’яти або шестичленного циклу в процесі реакції електрофільної гетероциклізації залежить від таких факторів як природа галогену, полярність розчинника, умови проведення реакції та структурних особливостей субстрату чи реагенту. Метою даної роботи є дослідження регіохімії процесу електрофільної циклізації термінальних та інтернальних алільних тіоетерів трифторометилзаміщеного хіназолін-4-ону під дією галогенів (бром, йод).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Номер

Розділ

Органічна хімія