Фізико-хімічні властивості нанорозмірних поліелектролітних комплексів

Автор(и)

  • І. І. Пікула ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
  • Н. В. Аміруллоєва ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Анотація

Поліелектролітні комплекси (ПЕК) поверхнево-активних речовин (ПАР) з водорозчинними полімерами представляють великий інтерес у зв'язку з великими перспективами їх технічного застосування в різних галузях [1–2]. Для керованого формування ПЕК у розчині необхідно знати закономірності утворення таких асоціатів та їх фізико-хімічні властивості. Необхідні відомості про склад ПЕК на основі катіонноактивних поліелектролітів та іоногенних та нейтральних ПАР, а також про їх адсорбційні та інгібіторні властивості можна отримати з використанням комплексу електрохімічних та фізико-хімічних методів.

Посилання

Панарин Е.Ф. та інш // Высокомолекулярные соединения. Серия С.-2002.-Т. 44, №12.-С.2340- 2351;

Образцов В. та інш // Фізико-хімічна механіка матеріалів.- 2007.- №6.-С.35-40; 3. Кирш Ю.Э. Поли-Nвинилпирролидон и другие поли-N-виниламиды. – М.: Наука. – 1998; 4. Образцов В.Б. та інш // Электрохимия.-1991.- Т.27, №10.-С.1378-1380.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-20

Номер

Розділ

Фізична хімія