Застосування платформи дистанційного навчання Moodle при викладанні курсу «Хімія полімерів»

Автор(и)

  • В. С. Деребера Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • І. Р. Мостович Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • С. В. Жильцова Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

В умовах карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-19, особливого значення набуває можливість навчання в режимі он-лайн. Впровадження інтерактивних способів викладання природничих дисциплін забезпечує високу ефективність освіти, пошук і доступ до необхідної інформації, освоєння нетипових завдань та нових знань. Одним із ресурсів, успішно використовуваних для досягнення цієї мети, є застосування платформи дистанційного навчання Moodle. Зокрема, вона може ефективно застосовуватися при викладанні освітнього компоненту «Хімія полімерів», що є одним із обов’язкових для вивчення здобувачами освіти спеціальності «Хімія». Курс щороку оновлюється, охоплює елементи навчання і контролю знань і дозволяє сформувати компетентності та результати навчання, передбачені робочою навчальною програмою дисципліни.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-20

Номер

Розділ

Хімічна освіта