Нові лігнін-вмісні водорозчинні полімери, отримані окисновідновною ініціюючою системою

Автор(и)

  • К. А. Волянюк Національний університет «Львівська політехніка»
  • Н. Є. Мітіна Національний університет «Львівська політехніка»
  • О. С. Заіченко Національний університет «Львівська політехніка»

Анотація

Щорічно в світі виробляють близько 70 мільйонів тонн технічних лігнінів, які є побічним продуктом виробництв з обробки целюлози. Його переробка на фенол, бензол та інші хімічні сполуки є малоефективною та часто обходиться дорожче ніж синтез тих самих сполук з нафти або газу. Складність будови лігніну, велика кількість варіантів структурних ланок і зв'язків між ними, а також забруднення іншими речовинами особливо ускладнюють переробку та подальше використання лігніну. Тому метою роботи було отримання водорозчинних поверхнево-активних полімерів на основі лігніну, використання одержаних полімерів в якості емульгатора водо-дисперсійної полімеризації.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-21

Номер

Розділ

Хімія полімерів і композитів