Дія бінарних інгібуючих систем на основі аскорбінової кислоти в процесах радикально-ланцюгового окиснення кумолу

Автор(и)

  • І. В. Єфімова Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
  • О. В. Смирнова Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
  • А. С. Толкунов Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

Анотація

В даній роботі вивчено ініційоване окиснення кумолу у присутності аскорбінової кислоти в гомофазних умовах в органічному середовищі. Отримано концентраційні залежності кінетичних параметрів інгібованого аскорбіновою кислотою окислення кумолу та радикально-ланцюгового окислення аскорбінової кислоти. Запропоновано схему даного процесу. Вивчено дію гумінових речовин із бурого вугілля в процесі ініційованого рідкофазного окислення кумолу. Показано, що додавання гумінових та гематомеланових кислот викликає гальмування процесу окислення, ефект, що спостерігається, посилюється зі збільшенням концентрації гумінових речовин. Доведено, що сумісна антиоксидантна дія аскорбінової кислоти та гумінових речовин з бурого вугілля носить адитивний характер. Спостережуваний ефект посилюється зі збільшенням концентрації гумінових та гіматомеланових кислот у досліджуваній системі. Досліджено ініційоване окислення кумолу киснем у присутності аскорбінової кислоти та аніон-радикалу кисню в апротонному середовищі. Показано, що одночасне введення в систему аскорбінової кислоти і супероксид-аніону, викликає синергетичний ефект. Знайдено оптимальне співвідношення антиоксидантів для максимально ефективної синергетичної дії аскорбінової кислоти та аніон-радикалу кисню у процесі інгібування окислення кумолу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-07

Номер

Розділ

Фізична хімія