Електроізоляційні склокристалічні покриття на жаростійкій сталі одержані методом трафаретного друку

Автор(и)

  • В. І. Голеус ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
  • Ан. А. Салєй Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
  • О. Б. Гуржій Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
  • Д. Кучер ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Анотація

Електроізоляційні покриття формують нанесенням декількох шарів пасти на поверхню сталі з наступним спіканням кожного з них при температурі 820–880 °С. При такому декілька кратному нагріванні-охолодженні покриття в ньому можуть виникати термомеханічні напруги, які сприяють утворенню в діелектрику мікроскопічних тріщин та інших дефектів, внаслідок чого можливе просідання, прогар та пробій провідникових елементів в кінцевому виробі при його експлуатації. Ймовірність утворення вказаних дефектів в покриттях суттєво залежить від співвідношення між вмістом в пасті скла та органічної зв’язки [1–4].
В зв’язку з цим метою даної роботи є дослідження процесів, які відбуваються при спіканні електроізоляційних покриттів на жаростійкій сталі, та визначення на їх основі найбільш раціонального співвідношення між вмістом в пасті порошкового скла та органічної зв’язки.

Посилання

Кузьмичєв, А.І. Технологічні основи електроніки. Книга 1. Технологія виробництва мікросхем [Текст] / А.І. Кузьмичев, Л.Д. Писаренко, Л.Ю. Цибульський – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 127 с.

Pat. US 5173457 A, C 03 С 3/089, С 03 С 3/091 Paste compositions [Text] / Shorthouse G.P. (USA) ; assignee Matthey J. - № 614128 ; publication data 22.11.89 ; date of patent 22.12.92 – 5 p.

Pat. US 6841495 B2, C 03 С 3/066, С 03 С 8/18, H 01 B 1/14 Glass and conductive paste using the same [Text] / Tanaka T., Morinaga K., Morinaga N., Koyama Y., Morinaga Y., Yamazoe M., Kawahara M. (USA) ; assignee Shoei Chemical Inc. - № 10/314897 ; publication data 26.06.03 ; date of patent 11.01.05 – 7 p.

Пат. 29864 А Україна, МПК C 03 С 8/02 (2006.01), С 03 С 3/12 (2006.01) Склофрита для електроізоляційних покриттів та композиція для електроізоляційних склокерамічних покриттів на її основі [Текст] / Голеус В. І., Білий О.Я., Носенко О.В., Білий Я.І., Сопільняк О.М., Жирнов Л.І., Гарасюк А.Д. (Україна) ; заявник та патентовласник Голеус В. І., Білий Я.І., Білий О.Я., Сопільняк О.М., Гарасюк А.Д. № 97094537 ; заявл. 09.09.97 ; опубл. 15.11.00, Бюл. № 6. – 5 с.

Голеус, В.І. Формування емалевих покриттів на металах з різними значеннями ТКЛР [Текст] / В.І. Голеус, Ан.А. Салєй // Международная научно-техническая конференция «Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» / АО «Украинский НИИ огнеупоров им. А. С. Бережного», НТУ «ХПИ». – Харків, ДІСА ПЛЮС, 2020. – С. 77–80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

Хімічна інженерія