Взаємозв’язок харчової хімії та біохімії з дисциплінами циклу професійної підготовки для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Ресторанні технології»

Автор(и)

  • А. С. Орел Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського, Кривий Ріг
  • А. В. Кукуруза Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського, Кривий Ріг
  • В. О. Мороз Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського, Кривий Ріг
  • Ю. А. Горяйнова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського, Кривий Ріг

Анотація

Студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського освітньої програми «Ресторанні технології» спеціальності 181 «Харчові технології» вивчають на першому курсі обов’язкову дисципліну циклу загальної підготовки «Харчова хімія та біохімія», на вивчення якої надається 10 кредитів або 300 годин (90 годин лекцій, 74 години лабораторних робіт та 136 годин самостійної роботи). В першому семестрі розглядаються питання загальної, неорганічної та аналітичної хімії, а в другому – органічної та біологічної. Лабораторний практикум з харчової хімії та біохімії проводиться паралельно з читанням лекційного курсу і направлений на засвоєння теоретичного матеріалу і набуття здобувачами вищої освіти певних практичних навичок.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-10

Номер

Розділ

Хімічна освіта