Фотометричне визначення нікелю(ІІ) з використанням 5-(2-гідрокси-нафтален-1-ілазо)-2-метил-3Н-піразол-4-етилкарбоксилату

Автор(и)

  • М.В. Уколова Львівський національний університет імені Івана Франка
  • М.О. Гавронська Львівський національний університет імені Івана Франка
  • В.М. Білогубка Львівський національний університет імені Івана Франка
  • А.І. Кулинич Львівський національний університет імені Івана Франка
  • П.В. Ридчук Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

Нікель характеризується унікальними властивостями: як біогенний мікроелемент, він є необхідним для нормального розвитку живих організмів, проте, водночас, сполукам нікелю притаманний токсичний вплив та канцерогенність. Оскільки межа між користю та шкодою сполук нікелю є доволі незначною, то розробка чутливих та експреснихметодик його аналітичного контролю в різноманітних об’єктахдовкілля залишається одним з актуальних завдань аналітичної хімії. Найбільш зручним для вирішення цього завдання є фотометричний метод аналізу, якому властива висока експресність визначення та відносна доступність і простота апаратурного забезпечення, а використання нових чутливих органічних аналітичних реагентів дає можливість додатково покращити хіміко-аналітичні характеристики фотометричного визначення.

Посилання

. Марчишин М.М. 1-(1-метил-1Н-піразол-3-іл-азо)-нафтален-2-ол–новий перспективний реагент для спектрофотометричного визначення нікелю / М.М.Марчишин, Л.М. Шевчук, Н.А. Саїк, Х.М. Шкумбатюк, П.В. Ридчук // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2020): зб. тез доповідей IІI Міжнародної (ХIІI Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (25–27 березня 2020 р.),м. Вінниця, 2020. –С. 14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01

Номер

Розділ

Аналітична хімія