Взаємодія орнідазолу з нативним та функціоналізовними кремнеземами

Автор(и)

  • А.Р. Гайдай Національний університет«Києво-Могилянська академія
  • Є.М. Дем’яненко Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України
  • І.М. Фуртат Національний університет«Києво-Могилянська академія»
  • П.В. Вакулюк Національний університет«Києво-Могилянська академія»
  • Р.Б. Козакевич Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України
  • Т.В. Мурланова Національний університет«Києво-Могилянська академія»
  • В.В. Лобанов Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України
  • В.А. Тьортих Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України

Анотація

На основі композитів різноманітних антимікробних речовин з неорганічними носіями, що мають високу дисперсність і розвинену питому поверхню, в сприятливих випадках можна створити сучасні наногібридні матеріали комплексної дії, що поєднують лікувальну дію активного компонента з високою адсорбційною здатністю носія, зокрема нанокремнезему. Окрім того, необхідно враховувати, що адсорбція антимікробних сполук може бути одним із ефективнихспособів створення лікарських препаратів пролонгованої дії з контрольованим виділенням активного компонента, а також дозволяє підвищити біодоступність малорозчинних лікарських засобів і забезпечити синергічний ефект. Своєю чергою, усі зазначені особливості потребують детального експериментального вивчення, насамперед взаємодії нанокомпозитних матеріалів на основі кремнезему з конкретними біомолекулами і/чи лікарськими препаратами різних класів. Окрім того, сукупне застосування методів теоретичного моделювання та експериментальних досліджень за умов invitroдозволяє раціонально проектувати геометрію наночастинок носіїв з метою створення ефективних систем контрольованої доставки лікарських засобів до клітин-мішеней. З огляду на викладене вище метою роботи було дослідження особливостей взаємодії орнідазолу з нативним та функціоналізованим (аміновний і метильований) кремнеземом, із використанням квантово-хімічних розрахунків і методу ІЧ–спектроскопії.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Номер

Розділ

Медична та фармацевтична хімія