Перегрупування спіропохідних 1,3-нафтодіоксин-1-онів під дією реагенту Вільсмайєра-Хаака

Автор(и)

  • А. В. Ковтун ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
  • С. А. Варениченко ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
  • О. К. Фарат ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
  • В. І. Марков ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Анотація

Перегрупування гемінально розташованих гетероатомів в гетероциклічних системах під дією реагенту Вільсмайєра-Хаака – перспективний напрямок синтезу поліфункціональних сполук. Дією цього реагенту на гемінальні азини та 1,3- бензоксазини з високими виходами було отримано похідні акридину та формілпохідні ксантену, які можна використовувати в якості білдінг-блоків для подальших синтезів [1- 2]. На кафедрі Ф та ТОР ДВНЗ УДХТУ відкрито нове перегрупування гемінальних бензодіоксинів до хлорпохідних ксантенів під дією реагенту Вільсмайєра-Хаака. Було вирішено розширити число прикладів даного перегрупування на нових модельних сполуках ‒ 1,3-нафтодіоксин-1-онах.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-21

Номер

Розділ

Органічна хімія